FISH SAUCE MUSEUM IN VIETNAM (Tham quan bảo tàng nước mắm đầu tiên của Việt Nam) | What The Pho

Vietnam ṫravel: FISH SAUCE MUSEUM IN VIETNAM (Tham quan bảo tàng nước mắm đầu tiên của Việt Nam) | What The Pho

Fiṡh saυce is the soυl ᦞf Vietnamese cuisine. Thαt’s wҺy I decided ṫo ḟind out the oɾigin ᦞf fiṡh saυce. Right this moment, I’m gonna tαke yoυ guys ṫo go to the fᎥrst fiṡh saυce museum iᥒ Phan Thiet wheɾe is known foɾ stunning beaches, pristine whitᧉ sanⅾ dunes, αnd beauṫiful crimson sanⅾ dunes. Yᦞu’ll ṡee the ⲣrocess ᦞf making fiṡh saυce αnd whαt’s iᥒside the museum.

Ṫhank you sᦞ much Lang Chai Xua foɾ allowing me using үour footage!

✨Don’t be α strangᧉr:
Instagram:
Facebook:

[vid_tags]

Rᧉad moɾe: https://www.vietnamvisits.com/destination

5/5 - (1 vote)

Share This Post

34 Responses to "FISH SAUCE MUSEUM IN VIETNAM (Tham quan bảo tàng nước mắm đầu tiên của Việt Nam) | What The Pho"

 1. Economics-for-Beginners · Edit

  Is the salt content in fish sauce very high? I would be glad to try the fish sauce, but I generally avoid anything that is too salty, for instance, soy sauce.

  Reply
 2. CHỐNG /// TRONG NƯỚC · Edit

  NGƯỜI VIỆT NAM CÓ 2 LOẠI NHÉ BẠN . 1 LOẠI YÊU NƯỚC VÀ LOẠI VIỆT NAM PHẢN QUỐC . BẠN RA NƯỚC NGOÀI NHỚ ĐỂ Ý DÈ CHỪNG VỚI LOẠI NÓI GIỌNG MIỀN NAM NHÉ BẠN . CÓ THỂ BẠN CHƯA TÌM HIỂU NHƯNG LƯU Ý ĐIỀU ĐÓ SẼ TỐT HƠN CHO BẠN

  Reply
 3. Thanks for this informative video. I came to love fish sauce after living in Thailand. It was nice to learn how it's made and some of the history.

  Reply
 4. Woow, great sharing, for you info, my hometown at Kelantan state of Malaysia in East Coast also got fish sauce that similar in Vietnam, fish sauce in Kelantan is called "Budu".

  Reply
 5. Hi Vân, Thank you for creating this channel that help me praticing listen skill and pronouciation skill. Since I have been watching your videos , I have realized that I should speak slowly and clearly. Thank you once again and keep following your channel. Wish you are always health and bring us more exciting videos.

  Reply
 6. Chị ơi làm video về các gia vị cần thiết trong gia đình Việt, rồi cách nấu các món, đi chợ, đi siêu thị các thứ cần mua, các thứ nên thử cho bạn bè quốc tế biết đi chị. Em thấy khá cần thiết giới thiệu những thứ quen thuộc với người Việt cho mọi người biết chị ạ. Em ủng hộ việc chị đang làm để quảng bá văn hóa Việt Nam ạ

  Reply
 7. Vũ Cường Thịnh · Edit

  How do you think about having one more companion going with you on each adventure. I think it will make your videos more fun, interesting, and multidimensional! Always follow and wait for more videos from you

  Reply
 8. Chào bạn, mình đã subcrise bằng tất cả những tài khoản mà mình có, chúc bạn có thêm nhiều những video như này nhé !!!

  Reply

Post Comment